ENDÜLÜS’ÜN YÜKSELİŞİ

Endülüs’te III. Abdurrahman Dönemi (300-350/912-961) ve Yükseliş Sebepleri

Medeniyetler şaşmaz ve değişmez bir şekilde adalet kavramı üzerinde yükselirler.  Adaleti de ehliyet ve liyakat gibi hasletler ayakta tutar. Bu iki özellik, adaletin zorunlu sonuçlarıdır.

Adaletten sonra hemen hemen bütün medeniyetlerde yükselişin diğer ortak sebeplerini de şu şekilde sıralamak mümkündür: Güçlü bir devlet teşkilatı, güzel bir idare, dirayetli yöneticiler, ehliyetli bir kadro, çağın teknolojisini takip eden ve sürekli kendini geliştiren bir ordu ve donanma, disiplin, vatan sevgisi, kuvvetli bir din duygusu, gelişmiş tarım, ticaret, teknoloji, üretim-pazarlama ve güçlü bir ekonomi…

Endülüs bu temeller üzerinde yükseldi. Ancak başarı kolay elde edilmedi. Medeniyetimizi yeniden inşa etmek için Endülüs’ün yükselişini, bu süreçte karşılaşılan sorunları  ve çözüm yollarını görmek gerekir. Bu bağlamda yeni bir başarı elde etmek için Endülüs’ten alınacak önemli dersler bulunmaktadır.