ENDÜLÜS’ÜN ÇÖKÜŞÜ

Endülüs Emevileri’nin ve Endülüs’teki Son Müslüman Devlet Benû Ahmer’in Yıkılışı

Endülüs şaşırtıcı bir hızla tarih sahnesine çıkıp yüksek bir medeniyet kurması kadar, zaman içerisinde gerileyerek çöküşüyle de her zaman dikkatleri üzerine toplamıştır. Bu yüzden Endülüs’ün çöküş sebeplerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Medeniyetler, devletler tarih boyunca neredeyse benzer sebeplerle yükselmiş, benzer sebeplerle çökmüşlerdir. Bu kitapta Endülüs’ün çöküş sebepleri incelenirken bir yönüyle de günümüze ayna tutulmuş, sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Endülüs, yaşadığı dâhilî ve hâricî sorunlar yüzünden değil, onları çözme becerisini kaybettiği için yıkılmıştır. İberya Yarımadası’nda sükûnet zamanlarının üretkenliğiyle elde edilen kazanımlar, kargaşa dönemlerinin rüzgârlarıyla savrulup gitmiştir. Nihayet Müslümanlar, böyle bir savrulmayla İspanya’ya veda etmek zorunda kalmışlardır.

Günümüzde aynı sorunlarla mücadele eden İslâm coğrafyasında benzer yıkımların önüne geçmek için Endülüs’ün çöküş sebepleri doğru algılanmalı ve çözümler üzerinde yoğun mesai harcanmalıdır.